måndag 16 juli 2018

Börsens billigaste investmentbolag?

Jag är stolt ägare i Sveriges förmodligen billigaste och mest udda investmentbolag: EOS Russia. Bolaget förvaltar en portfölj av ryska eltillgångar inom eldistribution.

Enligt deras hemsida är substansvärdet 27.32 SEK (den 16 juli 2018), vilket med dagens kurs på 18.60 SEK ger en substansrabatt på 32%, något högre än substansrabatten i Investor. Substansrabatten har krymt den senaste tiden vilket får anses vara ett bra tecken.

Från senaste nyhetsbrevet kan man utläsa att EOS Russias innehav (MRSK Center-Volga, MRSK Volga, MRSK Urals, MRSK North-West, samt Lenenergo) värderas med en direktavkastning på 9.8%, en P/E-multipel på 3.4 (2018E) och en EV/EBITDA-multipel på 2.2 (2018E). Även vinsttillväxten och förbättringspotentialen ser mycket bra ut.

EOS Russia ger ingen utdelning, men genomför stora och aggressiva aktieåterköp. Fram till nästa årsstämma har man mandat att kunna återköpa upp till 29.9% av utestående aktierna!

Caveat: Om än siffrorna ser väldigt lockande ut för EOS Russia, så får man inte glömma den politiska risken och valutaexponeringen mot ryska Rubeln. Lämna gärna en kort kommentar om du ser ytterligare risker i EOS Russia...

fredag 25 maj 2018

Arbitrage i Traction

Arbitrage är enligt Wikipedia en term som beskriver utnyttjandet av obalanser mellan två eller fler marknader, en kombination av matchande handelsmöjligheter används för att utnyttja obalansen mellan marknaderna, som består av skillnader i marknadspriser.

Kom på mig att jag ägde både BE Group, OEM, och Softronic. Bolag som jag tror mycket på i likhet med investmentbolaget Traction.

Traction har enligt IBindex till exempel 7.85% av sin substans i Softronic. Dessutom har Traction återköpt 7.6% av aktiekapitalet, vilket betyder att man indirekt innehar ytterligare 0.6% Softronic. För enkelhets skull försummar vi nu att även dessa återköpta aktier har en andel i återköpta Traction aktier, som ytterligare har en andel av 0.045% Softronic osv. Ni förstår att det lätt blir snurrigt.

Men vad är då anledningen att vilja byta ut mina BE Group, OEM, och Softronic mot Traction aktier? Traction har i dagsläge direkt och indirekt ca. 48.4% av sitt substansvärde i likvida medel och räntebärande placeringar. Jag anser att på dessa tillgånger behöver man inte tillämpa någon substansrabatt då man enkelt skulle kunna dela ut dessa till sina aktieägare. Om man bara tillämpar substansrabatten på 18.2% för hela Traction på noterade och onoterade innehav blir den till hissnande 35%. Och på köpet får man dessutom en diversifiering i Drillcon, Duroc, Hifab, och Nilörngruppen.

Jag antar nu ytterligare att man hade BE Group (27%), OEM (30%) och Softronic (42%) i samma proportioner som innehaven i Traction motsvarar och att man inte behöver tillämpa någon substansrabatt på dessa (jag ville ju ändå äga dem och tycker inte dessa är övervärderade). Då får man Drillcon, Duroc, Hifab, och Nilörngruppen till 68% rabatt. Det är bättre än lagerrensningen på Toys'R'Us.
 
Innan arbitrageEfter arbitrage (100% Traction)
27% BE Group5.5% BE Group
30% OEM6.0% OEM
42% Softronic8.2% Softronic
48.4% Bunden likvid
31.9% Övriga innehav
 
 
För att få samma exponering mot BE Group, OEM, och Softronic behövs efter arbitraget alltså ca. 5 gånger så stort kapital. Är det värd det för att komma åt Drillcon, Durco, Hifab, och Nilörngruppen till kraftigt rabatterat pris? Vad tycker du?

onsdag 7 mars 2018

10x10 strategi med ombalansering

Jag har precis kommit igång med lite back-testning av olika investerings-strategier. All back-testning sker med data från suveräna IB Index - ett stort tack till Johan på Katujo som sammanställer all data och till och med ställer upp med snabb support!

10x10 strategin går ut på att köpa 10 % var av Sveriges 10 finaste investmentbolag (detta kan diskuteras, men iaf ingår Bure, Creades, Industrivärden, Investor, Kinnevik, Latour, Lundbergföretagen, Svolder, Traction, och Öresund). I denna studie har jag ej tagit hänsyn till utdelningar (som ej heller ingår i jämförelseindexen OMXS30 och IBI), dock så har jag tagit hänsyn till courtage kostnader på 0.06 % (tacka vet jag Nordea). Minimicourtaget är 1 kr (även det tackar vi Nordea för, samt att det ej finns några courtageklasser att ta hänsyn till), men det har inte tagits hänsyn i denna studie då detta har en stor betydelse på utkomsten beroende på storleken av investerat kapital. Vi antar att investerat kapital är stort. IBI har också dagliga ombalanseringar men inkluderar ej några courtagekostnader. SIX30 Return index (OMXS30 plus utdelningar) går att handla courtagefritt via t.ex. Avanza Zero (tack Avanza).


Historik1 år2 år3 år
10x10 med årlig ombalansering3.8 %43.0 %56.1 %
10x10 med månadsvis ombalansering4.2 %44.2 %56.4 %
10x10 med veckovis ombalansering4.5 %44.4 %57.0 %
10x10 med daglig ombalansering4.5 %44.5 %57.5 %
IBI8.6 %44.6 %59.1 %
OMXS30-1.0 %12.3 %-6.3 %

10x10 strategin är mycket lovande och håller nästan jämna steg med IBI. Det är även intressant att det lönar sig att ombalansera så ofta som möjligt och återställa balansen i 10x10 strategin. Man säljer helt enkelt aktierna som år övervärderade och köper istället in aktier som är undervärderade. Intressant är att ombalanseringen även är lönsamt med tanke på den ökande courtagekostnaden (ingår i siffrorna ovan). Räknat på 3 år är courtagekostnaderna med årlig ombalansering 0.1 % (avkastning 56.2 % utan courtage) medans de ökar till 0.7 % vid daglig ombalansering (avkastning 58.2% utan courtage).

En stor fördel med 10x10 strategin är också dess enkelhet och bra prestanda nästan oberoende av hur ofta man ombalanserar.

onsdag 21 februari 2018

Investor A eller B?

Investor är ett stort innehav i min portfölj och när jag köper så har det alltid blivit den röststarka A-aktien pga att den brukar vara lite billigare än den mer omsatta B-aktien.
Investor A (grön) mot Investor B (orange) det senaste året
Följande tabell visar moving average MA200 för Investor, den beräknade direktavkastningen med en utdelning på 12 kr samt hur 1000 investerade kronor där man återinvesterar utdelningen växer till sig över 50 år. Antagandet är att varken aktiepris eller utdelning ändrar sig över tiden och det har inte heller tagits hänsyn till skatter och inflation.

MA200DASlutvärde
Investor A365.9 kr3.280%5,020.2 kr
Investor B371.3 kr3.232%4,905.6 kr
Skillnad-1.45%1.48%2.34%

Som man kan utläsa från ovanstående tabell, så har Investor A i genomsnitt över de senaste 200 dagarna (MA200) varit 1.45% billigare än Investor B. Detta resulterar i en 0.048% högre direktavkastning (DA). Med en investering i A-aktien istället för i B-aktien blir man över 50 år 2.34% rikare, dvs ingen jättestor skillnad från ränta-på-ränta effekten. Men själv så tackar jag inte nej till dessa extra slantar. Och kanske blir det framöver tillfällen för aktiearbitrage, där man kan byta sina A-aktier mot billigare B-aktier.

Hur tänker du kring Investor A och B?

tisdag 20 februari 2018

Svolders utdelning

Svolder har brutet räkenskapsår och delar ut i november, vilket ger ett trevligt kassatillskott under hösten. Med förra årets utdelning per aktie på 1.63 kr och dagens aktiekurs på 94.22 kr så blir direktavkastningen 1.73%. Därutöver så blir det förhoppningsvis också en värdetillväxt genom en ökande aktiekurs baserad på ett ökande substansvärde av Svolders portföljbolag.

Följande tabell visar Svolders portföljbolag, deras direktavkastning, samt en viktat direktavkastning som sedan kan summeras till det kassaflöde som Svolder får ut av sina innehav.

BolagsnamnAndelDirektavkastningViktat DA
Mekonomen5.91%4.5%0.27%
Acando5.49%4.7%0.26%
Nobina4.35%5.6%0.24%
Platzer6.55%3.0%0.20%
Troax Group11.55%1.7%0.20%
Scandic Hotels4.93%3.8%0.19%
Serneke4.34%4.0%0.17%
FM Mattsson4.86%3.5%0.17%
Nordic Waterp.3.36%4.9%0.16%
Nolato7.40%2.2%0.16%
Klövern B3.50%4.3%0.15%
New Wave4.27%3.0%0.13%
XANO Industri4.82%2.0%0.10%
Magnolia3.17%2.8%0.09%
GARO5.47%1.6%0.09%
Saab5.38%1.4%0.08%
Boule Diagnostics5.55%0.7%0.04%
Ages Industri1.65%1.7%0.03%
Beijer Electronics2.64%0.0%0.00%
Bong Ljungdahl0.64%0.0%0.00%
Elos1.67%0.0%0.00%
Kambi1.66%0.0%0.00%
Verisec0.79%0.0%0.00%
Totalt99.95%
2.7%
Svolder får alltså en direktavkastning från sina portföljbolag som ligger på 2.7%.

Med en utdelning på 1.63 kr och med dagens substansvärde på 106.84 kr så blir det en utdelning på 1.53%, dvs. en hållbar utdelningsandel på strax över 56%. Det gör också att Svolder årligen kan återinvesterar ca. 1.2% av sitt substansvärde i befintliga eller nya portföljbolag.

Skillnaden mellan Svolders utdelningsandel på 1.53% och Svolders direktavkastning på 1.73% stavas substansrabatt, som ligger på 11.8% just idag.

Det är även intressant att se vilka företag som mest bidrar till Svolders kassaflöden. Medans hela fem bolag inte alls lämnade någon utdelning så återfinns det högst upp Mekonomen. Med tanke på bolagets svårigheter de senaste åren och rykten om uppköp så får vi se hur länge till Mekonomen kommer agera som Svolders kassako? Jag bidrog nyligen med en bilservice i alla fall ;-)