fredag 25 maj 2018

Arbitrage i Traction

Arbitrage är enligt Wikipedia en term som beskriver utnyttjandet av obalanser mellan två eller fler marknader, en kombination av matchande handelsmöjligheter används för att utnyttja obalansen mellan marknaderna, som består av skillnader i marknadspriser.

Kom på mig att jag ägde både BE Group, OEM, och Softronic. Bolag som jag tror mycket på i likhet med investmentbolaget Traction.

Traction har enligt IBindex till exempel 7.85% av sin substans i Softronic. Dessutom har Traction återköpt 7.6% av aktiekapitalet, vilket betyder att man indirekt innehar ytterligare 0.6% Softronic. För enkelhets skull försummar vi nu att även dessa återköpta aktier har en andel i återköpta Traction aktier, som ytterligare har en andel av 0.045% Softronic osv. Ni förstår att det lätt blir snurrigt.

Men vad är då anledningen att vilja byta ut mina BE Group, OEM, och Softronic mot Traction aktier? Traction har i dagsläge direkt och indirekt ca. 48.4% av sitt substansvärde i likvida medel och räntebärande placeringar. Jag anser att på dessa tillgånger behöver man inte tillämpa någon substansrabatt då man enkelt skulle kunna dela ut dessa till sina aktieägare. Om man bara tillämpar substansrabatten på 18.2% för hela Traction på noterade och onoterade innehav blir den till hissnande 35%. Och på köpet får man dessutom en diversifiering i Drillcon, Duroc, Hifab, och Nilörngruppen.

Jag antar nu ytterligare att man hade BE Group (27%), OEM (30%) och Softronic (42%) i samma proportioner som innehaven i Traction motsvarar och att man inte behöver tillämpa någon substansrabatt på dessa (jag ville ju ändå äga dem och tycker inte dessa är övervärderade). Då får man Drillcon, Duroc, Hifab, och Nilörngruppen till 68% rabatt. Det är bättre än lagerrensningen på Toys'R'Us.
 
Innan arbitrageEfter arbitrage (100% Traction)
27% BE Group5.5% BE Group
30% OEM6.0% OEM
42% Softronic8.2% Softronic
48.4% Bunden likvid
31.9% Övriga innehav
 
 
För att få samma exponering mot BE Group, OEM, och Softronic behövs efter arbitraget alltså ca. 5 gånger så stort kapital. Är det värd det för att komma åt Drillcon, Durco, Hifab, och Nilörngruppen till kraftigt rabatterat pris? Vad tycker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar